©  T HELLE ITNO             Historiske skrifter.                               Hovedsiden                         Jubileumssiden

Malurtaasen Vel markerer 100 år!

Et 50-års minne:


Se Budstikkas artikkel om 50-års jubileet i 1964.Jubileet ble feiret på Strand restaurant

1. februar 1964.

Budstikka ga også denne gang en flott omtale, og tre medlemmer ble æret.

50fest.pdf

Et Vel-medlem ble æret på Vel-festen fem år tidligere. Se presentasjon av jubilanten ved 75 år, samt invitasjon til 50-års jubileet til høyre.

1. februar 1964

75

Til jubileer trengs ofte en sang eller to.

”Hurra for Malurtaasen” ble laget til Vellets 75-års jubileum i 1989 av

Lind-Arnold Solstad.


Sangen ”Malurtåsen” er skrevet av

Hjørdis Bugge.

hurrasang.pdf

Minner

fra mitt liv på Malurtåsen.


Av Anders Grude Forfang

Først litt mimring …

Velferdskomiteen

fra 4. september 1910 var forløperen til Malurtaasen Vel.

Les om oppstarten her.

Vel-arbeid i Malurtaasen

har engasjert mange i løpet av nesten 100 år!

En oversikt over alle styremedlemmer finner du her.

(Gi beskjed om du finner feil!)

I tillegg til de nevnte har mange deltatt som varamedlemmer i styret, vi har hatt revisor og vararevisor til årsregnskapet og det har vært valgkomiteer i sving for å sikre neste års styre.

Fra 1999 har de fleste styrer bare utnevnt formann og kasserer, mens  andre styreoppgaver har blitt delt.

velferdkomite.pdf 50.pdf odh75.pdf invit50.pdf malurtsang.pdf Minner fra mitt liv.pdf

Fotografer er Jan Ludvig Bay og Tom Helle

Vellykket 100-årsfest 1. februar!

100 festglade deltakere fant veien til Jar Ishall 1. februar 2014.


Vellets leder Anette Clausen ønsket alle velkommen til en vordrink i kantinelokalene, og ordfører Lisbeth Hammer Krog fulgte på, med gratulasjoner og hilsen fra Bærum kommune.


Hun kunne også foreta den høytidelige utnevning av Finn Ivar Clausen som æresmedlem i Vellet, på vegne av styret. Et flott diplom studeres og beundres!

Så var det tid for boklansering!

Tom Helle presenterte Vellets jubileumsbok på vegne av bokkomiteen. Morten Haave er bokens forfatter, og Jan Ludvig Bay og Tom Helle har bidratt med korrekturlesning, foto, intervjuer og grafisk design.


Vår ordfører ble overrakt et eksemplar av boken, som den første av festens deltakere.

Så var det tid for festmåltid, med taler og sanger.

Vi fikk bl.a. en hilsen via video fra Morten Haave - som gjerne skulle vært til stede. Men som deltaker i NM i innendørs friidrett måtte han gjøre et sportslig valg!


Jan Christian Mollestad ga oss noen tankevekkende tilbakeblikk på Stabekk historie via bilder og engasjerende foredrag. Takk!”


Fritz Lemstad hilste og gratulerte fra Bærum Velforbund, samtidig som han også hilste fra nabovellet Jar Vel, sammen med dets leder.


Dansen fortsatte utover i de sene timer …..

Forfangsminne.pdf