©  T HELLE ITNO             Historiske skrifter.                               Hovedsiden                         Jubileumssiden

!

Kommunale eller andre offentlige ”overgrep”

Sammen er vi sterke

Pressgruppe

Hvordan håndtere informasjonssamfunnet?

Et sted å henvende seg

Bli kjent med naboer og andre nære beboere.

Fellesskap

Leder: Anette Clausen

Ta kontakt ang. de fleste saker. Anette er styrets leder. Hvis hun ikke kan svare direkte så formidler hun kontakt til rett styremedlem eller til andre som best kan svare på ditt spørsmål.


E-post: anette@psykologforeningen.no


Ansvarsområder

MEDLEMSFORDELER

Hjelp til å bli kvitt hageavfall og skrot

Samhandling

Sosialt fellesskap


KONTAKTPERSONER

Veisjef: Bjørn Erik Holst

Ta kontakt hvis ikke leder er tilgjengelig, og ellers om ditt spørsmål dreier seg om veier, belysning, parkering, brøyting, strøing, kosting og andre veirelaterte saker.


E-post: holst@online.no


Ansvarsområder

Kasserer: Per Oscar Bremer

Bremer

Ta kontakt ang. faktura, innbetalinger, Vellets regnskap og andre økonomiske forhold innen Vellet.


E-post:  per.oscar.bremer@vikenfiber.no


Ansvarsområder

Bærum

Elveforum

Lysakervassdragets

Venner

Vi er en av sponsorene til

Vi er medlem av

Asker og Bærum

Trafikksikkerhetsforening


og


Bærum Velforbund

Velgrenser
Velgrenser i Bærum godkjennes og vedlikeholdes av Bærum Velforbund i samarbeid med Bærum kommune, se Velarbeid, velstruktur og velgrenser i Bærum 2016..


Eget kart over velgrenser finner du her.