©  T HELLE ITNO             Historiske skrifter.                               Hovedsiden                         Jubileumssiden

Stedsnavn og kart

Gamle kartblad inneholder stedsnavn som lett går i glemmeboken.

Oppmålingsvesenet gjorde en utskrift i 1984 som er ganske interessant for Malurtaasen.

Se på kartet og finn ut hvor gamle stedsnavn hører hjemme.

kartblad.pdf

23. august 2014 var det igjen duket for arrangementet ”Fest i vei!


Vi dekket bord i Marstranderveien, og oppslutningen var flott!


Takk til dere alle, og spesielt til arrangørene!

Fest i vei