©  T HELLE ITNO             Historiske skrifter.                               Hovedsiden                         Jubileumssiden

Æresmedlemmer i Malurtaasen vel

P. H. Løfsgaard og Olaf Frog

var Vellets første æresmedlemmer. Løfsgaard var styremedlem fra 1931 (sekr.) og formann fra 1932 til 36. Han ble utnevnt 14. mars 1950, sammen med Olaf  Frog. Frog var kasserer fra 1921 til 23, så viseformann i 1935 og formann fra 1936 til 40.


Ansgar Møller og Oskar D. Holst

ble utnevnt til æresmedlemmer i etterkrigsårene, Anskar Møller var veisjef  i 1939 og formann fra 1940 til 49. Han ble utnevnt på 40-års festen i 1954. Oskar D. Holst var veisjef 1944-46 og viseformann 1946-49. Han var deretter formann fra 1949-55. Holst ble utnevnt til æresmedlem på vellets 45-års fest i 1959.


L. Holst, J. Ørnulf Bugge og R. Rødland

ble utnevnt til æresmedlemmer ved 50-års jubileet på Strand 1. februar 1964. Holst var viseformann fra 1936-1946. Bugge var sekretær fra 1932-36 og medredaktør i jubileumsskrivet (25 år) i 1939. Rødland var veisjef, lyssjef og viseformann, før han ble vellets formann 1955-61.


Anders Grude Forfang var sekretær 1960 til 62, nestformann fra 1961 (og sekretær fra 1964) til 66.


Ingrid Skotte var formann fra 1965 til 68.


Kari Petersen var kasserer fra 1985 til 93. Hun ble utnevnt til æresmedlem på årsmøtet i 1996.


Finn Ivar Clausen var leder fra 1980 til 83. Han ble utnevnt til æresmedlem på jubileumsfesten ved 100 års-jubileet 1. februar 2014.