©  T HELLE ITNO             Historiske skrifter.                               Hovedsiden                         Jubileumssiden

Siste nytt fra Malurtaasen Vel

Malurtaasen Vel

Malurtaasen Vel er også på Facebook!

Malurtaasen Vel ble stiftet 1. februar 1914 i spisestuen i kjøpmann Joh. Heiers villa i Åsveien 16. De 11 parsell-eierne som deltok på stiftelsesmøtet hadde over lengre tid følt nødvendigheten av å koordinere felles innsats for å utvikle interessene innen det lille lokalsamfunnet som hadde oppstått på Malurtaasen siden de første husmenn slo seg ned der for godt over 200 år siden.    Les historien her

ÅRSMØTER / ÅRSBERETNING

Årsmøte holdes etter vedtektektene innen utgangen av april. Mellom årsmøtene holdes det styremøter, foruten utveksling av e-post og telefonkontakter mellom styremedlemmene.


Les årsberetningen for 2016 her         Les årsmøtereferat 2017 snart
Les årsberetningen for 2015 her         Les årsmøtereferat 2016 her

Les årsberetningen for 2014 her         Les årsmøtereferat 2015 her

Les årsberetningen for 2013 her         Les årsmøtereferat 2014 her

Les årsberetningen for 2012 her         Les årsmøtereferat 2013 herHva er Malurt?

Malurtplanten kan bli over en meter høy og den får små gulgrønne blomster. Det er imidlertid bladene som er mest interessante for oss. Men husk: Planten er giftig!

Les mer om Malurt her  →  

FOTBALL BANDY

Siste nytt: Kulturhuset

Bærum velforbund

 Vei- og gatelys

Nyttige linker finner du her:

JarIsforuminformasjon20122014.pdf

Siste nytt: Stabekk sentrum